wz

O nás


Oddíl bojových umění Doubrava byl založen v roce 2002, původně jako školní oddíl brazilského fenoménu Capoeira. Díky velkému zájmu ze strany žáků se oddíl dále rozvíjel.

Ve školním roce 2003/2004 jsme navázali spolupráci s Orlovským centrem bojových umění a relaxace a začali se vedle Capoeiry věnovat i jiným stylům, především praktické sebeobraně.

Také jsme se stali členy Pszczyńské Akademie Bojových Umění a Polské federace východoasijských bojových umění a sportu. V této době došlo k výrazným změnám. Ze školního kroužku se stal veřejný oddíl s oficiálním názvem: Oddíl bojových umění Doubrava, jenž se Capoeiře začal věnovat pouze okrajově.

V současné době se náš oddíl neustále rozrůstá a vyvíjí. V loňském školním roce jsme zaznamenali spoustu úspěchů na různých soutěžích viz., zúčastnili se třídenního soustředění ve Vratimově a své umění předvedli na mnoha ukázkách.

Rozvoj oddílu jde stále vpřed, na své cestě přibíra nové členy a přidává se k různým organizacím bojových umění a sportů, ale taktéž je opouštíme. Vzhledem k našemu rozvoji jsme se osamostatnili a opustili P.A.S.W. a C.B.U.R. Ovšem cesta pokračuje navázáním nových spoluprací a přátelství.

V rozvoji Doubravského oddílu a tedy i H.P. Martial Gym nám byli velkou oporou výše zmíněné oraganizace Pszyńská akedemie bojových umění a Centrum bojových umění a relaxace zastoupeny panem Josefem Brudným 10.Dan a panem Andrejem Karafou 5.Dan: tímto bych těmto skvělým trenérům chtěl velice poděkovat za vše co pro oddíl a mne udělali.

Poděkování si taktéž zaslouží všichni trenéři , kteří se podíleli na mém růstu v bojových uměních a jiných sportech. tímto bych rád zmínil vynikajícího trenéra pana Jana Šuleje 2.DAN Shotokan Karate, a pana Tomáše Blažka.Oba jsou vynikajícími trenéry a na mé cestě sportem ovlivnili můj osobní růst.

Jan Paldus